Košn'kove spletne strani
Prva stran Naša vas Cerkev

Cerkev, ki je posvečena Svetemu Duhu je bila zgrajena verjetno že pred letom 1423 (von Hailing gaist). Cerkev je uradno izpričana v urbarju iz leta 1501. Iz virov ni razvidno kdo je nosil stroške zanjo. Če bi pri tem sodelovalo gospostvo, bi zelo verjetno našli sledove v ohranjenih arhivarjih tega časa. Zaradi tega se predvideva, da je bil graditelj cerkve zelo veren kmet ali več njih, ki so bili gospodarsko toliko močni, da so prenesli stroške gradnje. Na osnovi urbarja iz leta 1501 je razvidno, da je bila cerkev kot podružnica vključena v starološko župnijo, kjer je ostala do leta 1980, ko je postala samostojna župnija.

Po podatkih iz leta 1551 je bilo njeno premoženje dokaj skromno. Njena davčna osnova je bila 4 gld. 9 krc. 2 den. Če primerjamo to osnovo z davčno osnovo samostana klaris v Škofji Loki, ki je bila 120 gld. 33 krc. 3 den., vidimo, da je temu res tako. Kompletna obdavčitev starološke župnije pa je v sredini 16. stol. znašala 158 gld. 45 krc. 2 den. brez posesti loških klaris. Ti davki so bili obveznost do dežele.

Slika cerkve pred prvo svetovno vojno. Cerkev je bila leta 1860 obnovljena in povečana.