Košn'kove spletne strani
Prva stran Rodovnik Rodbina Košn'k

Prvi do zdaj znani Košn'k se je rodil leta 1750 na naslovu Sveti Duh 5, kjer je tudi leta 1835 umrl. To je bil Jakob Košnik. Drugih znanih podatkov o njem ni.

Za njim je domačijo prevzel Matevž Košnik, ki se je rodil leta 1780. Bil je kajžar. Poročil se je z Marjeto Dolinar.

Za Matevžem je domačijo prevzel sin Janez Košnik. Tudi on je bil kajžar. Rodil se je 06.05.1819 in umrl 23.05.1851. Tega leta je domačija še vedno nosila naslov Sveti Duh 5. Dne 30.01.1837 se je še zelo mlad poročil z Marijo Cegnar po domače Češnarjevo iz Svetega Duha 3.

Za Janezom je na domačiji ostala Mica Košnik rojena 31.01.1839, umrla 05.02.1893. Dne 12.02.1873 se je poročila z Jakobom Jenkom iz Pevna 8. S tem se je na domačiji spremenil priimek, ki je potem trajal vse do moje stare mame, ko se je ponovno spremenil v današnji Cof. Do današnjega dne pa je ostalo domače ime Košn'k. Jakob Jenko je bil, po zapiskih iz urbarjev, kočar.

Domačijo je zatem prevzel sin Anton Jenko, ki je bil rojen 14.01.1875. Kmetoval je vse do svoje smrti 27.01.1954. Dne 04.02.1901 se je poročil z Lucijo Ravnihar, ki je po pripovedovanju očetove sestre Cilke imela razvite pivske navade, tako, da ni kaj prida doprinesla k blaginji hiše.

Na domačiji je nato ostala hči Frančiška Jenko rojena 21.09.1904. Z Janezem Cofom (Brojanevim iz Dorfarjev) je imela dva nezakonska otroka, Cirila in Janeza. Kasneje se je z njim tudi poročila in imela še hčerko Cilko. Za razliko od prejšnjega rodu je tokrat Janez imel razvite pivske navade, tako da tudi v tem rodu ni bilo silnega napredka na domačiji.

V naslednjem rodu je domačijo prevzel sin Ciril Cof rojen 02.07.1935. Dne 03.031962 se je poročil z Anico Zakotnik (Dolinarjevo iz Dorfarjev). Po poklicu je bil gaterist v Gradisu v Škofji Loki, ob delu pa je še kmetoval. Z ženo sta prenovila gospodarsko poslopje, zgradila nov hlev, kasneje pa še gospodarsko poslopje povezala s hišo. Ciril je umrl 18.03.2004. Imel je tri otroke Erno, Srečota in mojo malenkost. Širom okolice je bil poznan kot Košn'kov Ciril.