Košn'kove spletne strani
Prva stran Rodovnik

Kot sem že uvodoma omenil je rodovnik Dolinarjeve rodbine do smrti raziskovala Zakotnik Martina, po domače Tinka. Na osnovi njenih zapiskov sem zgradil podatkovno bazo oseb - sorodnikov. Na osnovi te podatkovne baze se gradijo vsi pregledi. Podatkom, ki sem jih prejel od Tinke sem začel dodajati podatke Košn'kove rodbine, ki mi jih je posredovala mama (Cof Anica, roj. Zakotnik). K tem podatkom sem dodajal še ostale osebe, družine, ki se navezujejo na katerokoli že obstoječo osebo. Tako sem prišel do rodovnika, oz. rodovnikov kakršni so trenutno. Viri podatkov, poleg navedenih, so še Status Animarum župnije Stara Loka in Žabnica, ter podatki na spomenikih okoliških pokopališč. Jeseni 2004 pa mi je k ugotavljanju svojih rodbinskih korenin izdatno pripomogel tudi Peter Hawlina s svojimi podatki, za kar se mu iz vsega srca zahvaljujem.

Širjenje rodovnikov je odvisno od podatkov, ki mi bodo še posredovani s strani mojega sorodstva ali pa kogarkoli, ki vidi, da se navezuje na neko osebo, ki je že v rodovnem drevesu.

Torej edini pogoj, ki sem si ga zadal, da vnesemo novo osebo je, da je v sorodu z eno izmed oseb, ki so že vnešene ali je njen mož oziroma žena, sin ali hčerka.... Npr. vnešen je Janez. Micka se je poročila z Janezom in zdaj lahko gradimo rodovnik po Mickini strani.

Podatke lahko posredujete na moj elektronski naslov: info@kosnk.com

Osnovni podatki so: priimek, ime, datum in kraj rojstva, datum in kraj krsta (cerkev), v kolikor je bila oseba krščena, datum in kraj poroke, če je oseba poročena ali je bila poročena, datum in kraj smrti, v kolikor je oseba že preminula in v tem primeru datum in kraj pokopa ter eventuelno slika. Seveda programu lahko podamo le tiste podatke, ki jih pač imamo.

Če ima kdo od zajetih oseb kakršno koli pripombo, idejo naj mi jo posreduje na isti naslov. Slike sem uporabil tiste, ki sem jih imel. Če kdo želi imeti drugo, naj mi jo pošle, kajti s slikami je sploh problem pri povečavah, oz. pomanjšavah izrezanih delov skupinskih slik. Najboljše so take, ki so bile izdelane za osebne dokumente.

Vesel bom vsakega predloga. Pa še to: če bi kdo od obeh rodbin, Košn'k ali Dolinar želel še kaj dodati ali imeti svojo podstran, naj mi pošlje vsebino in jo bom dodal. Prostora na diskih je še dovoj, saj se spletne strani nahajajo na domačem internetnem strežniku. To velja tudi za ostale rodbine s katerimi sem v sorodu, to pa so tiste, ki se lahko vidi iz rodovnih dreves.